Sprekers

Houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie over de sprekers van Publieksdag Hersentumoren 2017.

Dr. Anja Gijtenbeek
is werkzaam als neuroloog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij heeft als aandachtgebied de neuro-oncologie en is als ketenregisseur mede verantwoordelijk voor de multidisciplinaire zorg van neuro-oncologische patiënten. In het netwerk neuro-oncologie wordt intensief samengewerkt met neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten uit meerdere centra. Naast patiëntzorg, houdt zij zich bezig met de opleiding en met klinische studies bij neuro-oncologische patiënten. Zij is actief lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie, en is onder andere voorzitter geweest van de Richtlijnwerkgroep Hersenmetastasen. Zij heeft zich ingezet voor het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria gliomen, die in 2014 door alle wetenschappelijke verenigingen zijn geaccordeerd. Sinds oktober 2014 is zij voorzitter van de LWNO. Daarnaast is zij voorzitter van de subcommissie Richtlijnen van de NVN, lid van de commissie Kwaliteit van de NVN en lid van de adviescommissie Richtlijnen van de FMS.

Dr. Tom Snijders
heeft zijn studie Geneeskunde en zijn opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht voltooid. Tijdens zijn opleiding promoveerde hij op een studie op het gebied van chronische pijn. Hij verdiepte zich tijdens zijn opleiding in de neuro-oncologie. Sinds 2011 is hij als neuroloog in het UMC Utrecht werkzaam, waar hij neuro-oncologische zorg in de volle breedte uitoefent. In het wetenschappelijk onderzoek richt hij zich op de primaire hersentumoren, vooral de gliomen, met speciale aandacht voor beeldvormende technieken, cognitie en epilepsie. Daarnaast is hij betrokken bij de uitvoering van experimentele behandelingen (internationale klinische trials) in het UMC Utrecht. Hij is voorzitter van de Redactieraad van hersentumor.nl en heeft meegewerkt aan nieuwe richtlijnen over intracraniële meningeomen en het Bing-Neel syndroom. Hij is lid van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie).
Link voor meer informatie: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Zorgverleners/Snijders,-T-J

Dr. Dieta Brandsma
werkt sinds 2007 als neuroloog in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en het MC Slotervaart in Amsterdam. Zij is in 2005 gepromoveerd op onderzoek naar de hechting van tumorcellen aan de hersenvliezen in het UMC Utrecht, waar ze ook haar opleiding tot neuroloog volgde.
In het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis draagt ze zorg voor de neuro-oncologische patiënten, waaronder patiënten met een glioom. Haar aandachtsgebieden binnen het wetenschappelijk onderzoek zijn: verbetering van de diagnostiek en behandeling van patiënten met tumoruitzaaiingen in de hersenen en/of hersenvliezen en immuuntherapie bij glioblastomen.
Sinds 2014 is zij als neuroloog/onderzoeker betrokken bij drie internationale, klinische studies met nivolumab bij patiënten met een glioblastoom.
Dieta Brandsma is lid van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie), European Association of Neuro-oncology en (World) Society of Neuro-oncology. Zij is voorzitter geweest van de landelijke richtlijnwerkgroep ‘intracranieel meningeoom’ en is momenteel voorzitter van de Amsterdamsche Neurologen Vereeniging.

Dr. Ruud Wiggenraad
is in het Academisch Ziekenhuis Utrecht opgeleid tot radiotherapeut (1982-1986) Oktober 1986- December 1987: radiotherapeut in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam December 1987 tot heden: radiotherapeut in Medisch Centrum Haaglanden met aandachtsgebieden neuro-oncologie en hoofd-hals oncologie
Februari 2016 promotie op proefschrift “Stereotactic Radiotherapy of Intracaranial Tumors. Optimizing treatment and improving outcome”. Hij is lid van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie).
Vanaf Januari 2017: een dag per week gedetacheerd bij Holland PTC (Particle Therapy Center).

Dr Jaap Reijneveld
is opgeleid tot neuroloog in het UMC Utrecht. Sinds 2005 werkt hij als neuroloog in het VUmc. Daarnaast is hij als staflid verbonden aan de afdeling Neurologie van het AMC. Hij is één van de drijvende krachten achter het recent opgerichte Hersentumorcentrum Amsterdam en behandelt vooral patiënten met primaire hersentumoren en hersenmetastasen. Hij is lid van de LWNO. Verder is hij secretaris van de Brain Tumour Group van de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). Hij is betrokken bij onderzoek binnen deze patiëntengroep naar de relatie tussen verstoringen in neurale netwerken en de ernst van cognitieve stoornissen en epilepsie, naar interventies die de kwaliteit van leven van deze patiënten kunnen verbeteren, en bij onderzoek naar moleculaire markers die relevant zijn voor keuze en timing van tegen de tumor gerichte behandeling.

Marit Eland
is Verpleegkundig Specialist in het Hersentumorcentrum van het Erasmus MC. Werkzaam voor de afdeling neurochirurgie en de afdeling neuro-oncologie.
Zij houdt zich voornamelijk bezig met de zorg rondom patiënten met snelgroeiende hersentumoren, in de periode rond de operatie op de neurochirurgie en tijdens de bestraling en chemotherapie op de neuro-oncologie. Als verpleegkundig specialist is zij het aanspreekpunt voor patiënten en hun naasten.

Dr Annemiek Walenkamp
is opgeleid tot internist-oncoloog in het UMC Utrecht. Sinds 2007 werkt zij als staflid bij de afdeling medische oncologie van het UMC Groningen met als aandachtsgebied de neuro-oncologie. Samen met haar collega’s van de onder andere de afdelingen neurologie, neurochirurgie en radiotherapie draagt zij zorg voor de behandeling van patiënten met een hersentumor. Als internist-oncoloog is zij verantwoordelijk voor de behandelingen met chemotherapie, gerichte therapie (“targeted therapy”), immunotherapie en experimentele therapie. Haar onderzoek richt zich in het laboratorium op het ontdekken van aangrijpingspunten om de behandeling van hersentumoren te verbeteren. Ook is zij betrokken als onderzoeker bij zowel nationale als internationale klinische studies. Zij is lid van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie) en heeft meegewerkt aan de richtlijn Gliomen. Daarnaast is ze lid van de wetenschappelijke advies raad van de stichting www.stophersentumoren.nl. en is ze sinds 2014 mede organisator van de wetenschappelijke dag van de LWNO.

Dr. Arnaud Vincent
Is neurochirurg. Hij studeerde in Leiden en werd na zijn dienstplicht als arts bij de marine opgeleid in het Erasmus MC. In 1998 promoveerde hij op de mogelijkheden van gentherapie voor kwaadaardige hersentumoren. Sinds 2000 is hij neurochirurg en als staflid verbonden aan de afdeling neurochirurgie van het Erasmus MC. Vanaf 2003 is hij tevens plaatsvervangend opleider. Hij heeft als aandachtsgebied de neuro-oncologie, brughoekchirurgie en midline-tumoren. Sinds 2003 voert hij de z.g. "awake craniotomy" chirurgie uit bij patiënten met een hersentumor in chirurgisch moeilijk bereikbare gebieden. Hij heeft daarna deze techniek in meerdere klinieken geïntroduceerd in Nederland. Verder is hij verbonden aan het Hersentumorcentrum in Rotterdam en is hij op meerdere fronten actief in het oncologisch onderzoek. Hij is lid van de LWNO.

Prof. dr. Pieter Wesseling
Patholoog/neuropatholoog en hoogleraar neuropathologie, in het bijzonder van neuro-oncologische aandoeningen, was lange tijd werkzaam in het Radboudumc te Nijmegen, is sedert 2010 voor de helft van zijn tijd verbonden aan VUmc te Amsterdam en sedert 2016 voor de andere helft aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie te Utrecht en aan het UMCUtrecht. Zijn belangrijkste taak in deze centra is om diagnostiek en wetenschappelijk onderzoek van hersentumoren in/vanuit genoemde centra mee vorm te geven. Hij heeft samen met anderen talrijke klinische en meer fundamentele studies gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en heeft bijgedragen aan de classificatie van hersentumoren die is vormgegeven onder de hoede van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Daarnaast is hij lid van tal van professionele organisaties met focus op hersentumoren (bijv. de Brain Tumor Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer/EORTC) en, samen met Prof. Kros van het ErasmusMC te Rotterdam, coördinator van de 'Tumor Course' van de European Confederation of Neuropathological Societies (EURO-CNS).
Hij is lid van de LWNO.

Publieksdag Hersentumoren - informatieve dag over hersentumoren, georganiseerd door Stichting Hersentumor.nl,
de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), de Hersentumor Contactgroep Hersenletsel.nl en Stichting STOPhersentumoren.nl