Sprekers

Sprekers van Publieksdag Hersentumoren 2018.

Prof. dr. Martin J. van den Bent
Is hoofd van de Neuro-oncologie Unit van de Daniel den Hoed Kliniek (onderdeel van het ErasmusMC). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de neuro-oncologische zorg in het ErasmusMC, inclusief de medicamenteuze behandeling van hersentumoren. Hij is intensief betrokken bij de Brain Tumor Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), en vele jaren voorzitter van deze groep geweest. Ook hij heeft veel klinische en laboratorium studies uitgevoerd naar hersentumoren, onder andere samen met de EORTC. Momenteel is hij de leidende onderzoeker van zowel internationale en Nederlandse multicenter studies naar de beste behandeling van graad III en graad IV tumoren.

Danielle Eekers
Na het afronden van haar opleiding tot radiotherapeut-oncoloog in 2005 heeft ze zich gespecialiseerd in de neuro-oncologie en was ze eerst werkzaam in Tilburg (Verbeeten Instituut) en sinds 2012 in MAASTRO Clinic te Maastricht. Op wetenschappelijk gebied is ze actief op het gebied van primaire hersentumoren met extra aandacht voor Protonen bestraling en Cognitie. Danielle Eekers is lid van de LWNO (Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie), EANO (European Association of Neuro-oncology en (World) Society of Neuro-oncology), LPPT (Landelijke Platform Protonen Therapie en EPTN (Europese Protonen Centra werkgroep). Ze is bestuurslid van de LPRNO (Landelijk Platform Radiotherapie Neuro Oncologie), de OncoZon Neuro Oncologie werkgroep, de Nederlandse PSBW (Protonen Schedelbasis Werkgroep) en DBTR (Dutch Brain Tumor Registry). Als lid van de LWNO en de BTG EORTC (Europese Brain Tumor Group) neemt ze deel aan diverse nationale en internationale studies en is consulent van voor de neuro-oncologie, schedelbasis en endocrinologie werkgroepen. Ze is betrokken bij het tot stand komen van en werkzaam in het Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum van MAASTRO en Maastricht UMC+ (www.zonptc.nl).

Dr. Marion Smits
Is neuroradioloog in het Erasmus MC. Zij is gespecialiseerd in geavanceerde beeldvorming van de hersenen met MRI. Dit zijn onder andere technieken waarmee de functie en de microstructuur van de hersenen in beeld kunnen worden gebracht. Zij gebruikt deze MRI technieken zowel in de klinische praktijk als in haar wetenschappelijk onderzoek naar de beeldvorming van hersentumoren. Zij is voorzitter van de Imaging Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), en actief binnen de Brain Tumour Group van deze organisatie.

Ellen M.P. van Coevorden-van Loon
Is sinds 2014 werkzaam als revalidatiearts in Rijndam revalidatiecentrum in Rotterdam. Zij is werkzaam op de kliniek neurorevalidatie, waar patiënten met allerlei vormen van niet aangeboren hersenletsel behandeld worden. Daarnaast houdt zij, in samenwerking met de neuro-oncologie, een maandelijks spreekuur Hersentumoren in de Daniel den Hoed kliniek (onderdeel van het Erasmus MC). Op dit spreekuur voor patiënten met cognitieve stoornissen als gevolg van een hersentumor wordt samen met een ergotherapeut bekeken of (cognitieve) revalidatie zinvol kan zijn en welke vorm het best passend is; klinisch, poliklinisch of met inzet van 1e lijns therapeuten in de thuissituatie.
Naast deze klinische werkzaamheden, houdt zij zich bezig met haar promotieonderzoek gericht op het analyseren van factoren van vermoeidheid bij patiënten met een glioom.

Dr. Sander Idema
Is neurochirurg in het VU medisch centrum (VUmc) te Amsterdam waar hij in 2013 zijn opleiding afrondde. Hij heeft zich gespecialiseerd in de oncologische neurochirurgie, epilepsiechirurgie en endoscopische neurochirurgie. Het opereren van mensen met hersentumoren vindt plaats onder narcose of terwijl patiënten wakker zijn en zo aan kunnen geven waar de verschillende hersenfuncties zich bevinden. Een van zijn doelen is om deze wakkere operaties voor de patient zo comfortabel mogelijk te laten zijn. Zijn promotieonderzoek richtte zich op het gebruik van genetisch gemodificeerde virussen om hersentumoren selectief te behandelen en manieren om deze virussen in de hersenen toe te kunnen dienen. Hieronder valt bijvoorbeeld ook het gebruik van convection-enhanced delivery waarbij experimentele middelen gedurende langere tijd in het hersenweefsel worden ingespoten.

Dr. Anja Gijtenbeek
Is werkzaam als neuroloog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij heeft als aandachtgebied de neuro-oncologie en is als ketenregisseur mede verantwoordelijk voor de multidisciplinaire zorg van neuro-oncologische patiënten. In het netwerk neuro-oncologie wordt intensief samengewerkt met neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten uit meerdere centra. Naast patiëntzorg, houdt zij zich bezig met de opleiding en met klinische studies bij neuro-oncologische patiënten. Zij is actief lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie, en is onder andere voorzitter geweest van de Richtlijnwerkgroep Hersenmetastasen. Zij heeft zich ingezet voor het ontwikkelen van de kwaliteitscriteria gliomen, die in 2014 door alle wetenschappelijke verenigingen zijn geaccordeerd. Sinds oktober 2014 is zij voorzitter van de LWNO. Daarnaast is zij voorzitter van de subcommissie Richtlijnen van de NVN, lid van de commissie Kwaliteit van de NVN en lid van de adviescommissie Richtlijnen van de FMS.

Dr. Maaike Vos
Is sinds 2011 werkzaam als neuroloog in het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), met als aandachtsgebied neuro-oncologie. Zij heeft voorafgaand en tijdens haar opleiding tot neuroloog in het VUmc in Amsterdam promotieonderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met primaire hersentumoren (hooggradige gliomen), toegespitst op het meten van het effect en de bijwerkingen van behandeling. Naast klinische neuro(onco)logische taken richt zij zich wetenschappelijk op de evaluatie van uitkomstmaten (beeldvorming, epilepsie, kwaliteit van leven) bij patiënten met hersentumoren (gliomen, hersenmetastasen), in samenwerking met het LUMC, binnen het Universitair Kanker Centrum (UKC) Leiden - Den Haag. Zij is lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO), European Association of Neuro-Oncology (EANO), Society for Neuro-Oncology (SNO), en zit in de organisatiecommissie (2015 en 2016 voorzitterschap) van de wetenschappelijke dag van de LWNO. Zij zit in de hoofdredactieraad van het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO).
Publieksdag Hersentumoren - informatieve dag over hersentumoren, georganiseerd door Stichting Hersentumor.nl,
de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en de Hersentumor Contactgroep Hersenletsel.nl