Partners van de publieksdag

De publieksdag Hersentumoren wordt mede mogelijk gemaakt door:

Over Stichting Hersentumor.nl (www.hersentumor.nl)
Stichting Hersentumor.nl is een onafhankelijke stichting die de meest actuele en tegelijkertijd betrouwbare informatie op het gebied van hersentumoren en wat daarmee samenhangt beschikbaar maakt voor patiƫnten en hun naasten.

Over de LWNO - Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
De LWNO houdt zich bezig met de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen voor de diagnose, behandeling en zorg van patiƫnten met neuro-oncologische aandoeningen. Voorts vormt de LWNO een forum voor kennisuitwisseling en het opzetten / uitvoeren van multicentre wetenschappelijk onderzoek.

Over hersentumor contactgroep Hersenletsel.nl (www.hersenletsel.nl)
Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt u en 5.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op uw leven na het oplopen van hersenletsel. De hersentumor contactgroep biedt iedereen die een hersentumor heeft, hun betrokkenen en nabestaanden de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen via telefoon, internet en op onze bijeenkomsten. Wij houden 4 bijeenkomsten per jaar in Maarn, de ochtend is er een deskundige spreker op het gebied van hersentumoren (in de ruimste zin van het woord) en in de middag hebben wij lotgenoten gespreksgroepen die deskundig begeleid worden door onze vrijwilligers. Daarnaast organiseren wij 1 keer per jaar een gezellige barbecue in Lexmond.

De publieksdag Hersentumoren wordt mede mogelijk gemaakt door:

Publieksdag Hersentumoren - informatieve dag over hersentumoren, georganiseerd door Stichting Hersentumor.nl,
de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en de Hersentumor Contactgroep Hersenletsel.nl