Sprekers

Sprekers van Publieksdag Hersentumoren 2019.

Dr. Geert-Jan Rutten
Geert-Jan Rutten werkt als neurochirurg in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Een van zijn aandachtsgebieden is neuro-oncologie. Zijn interesse gaat uit naar het vinden van nieuwe en veilige manieren om hersentumoren te verwijderen. Een voorbeeld is het gebruik van geavanceerde MRI technieken om nauwkeurig voorafgaande aan een operatie belangrijke structuren in de hersenen in beeld te brengen. Daarnaast is hij betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar vermoeidheid en verminderde concentratie bij hersentumor patienten. Doel van het onderzoek is om deze klachten beter te kunnen begrijpen, voorspellen en behandelen. Geert-Jan Rutten is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVVN), en voorzitten van de werkgroep Kennisagenda van de NVVN.

Dr. Anja Gijtenbeek
Is werkzaam als neuroloog in het Radboudumc in Nijmegen. Zij heeft als aandachtgebied de neuro-oncologie en is mede verantwoordelijk voor de multidisciplinaire zorg van neuro-oncologische patiënten. In het netwerk neuro-oncologie wordt intensief samengewerkt met neurochirurgen, radiotherapeuten, medisch oncologen, radiologen, pathologen en verpleegkundig specialisten uit meerdere centra. Naast patiëntzorg, houdt zij zich bezig met de opleiding en met klinische studies bij neuro-oncologische patiënten. Zij is actief lid van de Landelijke Werkgroep Neuro-oncologie en sinds 2014 voorzitter. Zij zet zich in voor het ontwikkelen en onderhouden van de landelijke kwaliteitscriteria voor behandeling van patiënten met gliomen, die deel uitmaken van de SONCOS criteria. Zij is voorzitter van de richtlijnwerkgroep Hersenmetastasen. Daarnaast is zij tot recent voorzitter van de Commissie Richtlijnen van de NVN en lid van de commissie Kwaliteit van de NVN geweest.

Hiske van der Weide
Is radiotherapeut-oncoloog gespecialiseerd in de behandeling van hersentumoren en kinderen met kanker. Sinds 2011 is zij werkzaam in het UMC Groningen. Daarnaast is zij lid van het radiotherapie team van het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Zij vervult een belangrijke rol in de klinische implementatie van protonen therapie en de organisatie van de protonen specifieke patiëntenzorg. Op landelijk nivo heeft zij een trekkers functie vervuld in de tot stand koming van indicatie protocollen voor protonen therapie bij volwassen patiënten met een hersentumor. Binnen het onderzoek is zij met name geïnteresseerd in de gevolgen van straling op de gezonde hersenen bij zowel patiënten op de kinderleeftijd als volwassenen.

Priscilla Janssen
Werkt bij SGL. SGL geeft specialistische zorg en ondersteuning aan mensen met hersenletsel. Zelf begeleidt zij mensen thuis bij het invulling geven aan het dagelijks leven. Sinds dit jaar is Priscilla columniste van Hersenletsel magazine en schrijft zij over situaties die ze in de praktijk mee maakt om zo het inzicht en daardoor het begrip voor hersenletsel te vergroten. Naast haar schrijfwerk organiseert ze onder andere (lotgenoten)bijeenkomsten. Daarnaast is Priscilla vanaf februari de voorzitter van hersenletsel.nl regio Limburg.

Prof. dr. Martin van den Bent
Is hoofd van de Neuro-oncologie Unit van de Daniel den Hoed Kliniek (onderdeel van het ErasmusMC). In deze functie is hij verantwoordelijk voor de organisatie van de neuro-oncologische zorg in het ErasmusMC, inclusief de medicamenteuze behandeling van hersentumoren. Hij is intensief betrokken bij de Brain Tumor Group van de European Organisation of Research and Treatment of Cancer (EORTC), en vele jaren voorzitter van deze groep geweest. Ook hij heeft veel klinische en laboratorium studies uitgevoerd naar hersentumoren, onder andere samen met de EORTC. Momenteel is hij de leidende onderzoeker van zowel internationale en Nederlandse multicenter studies naar de beste behandeling van graad III en graad IV tumoren.

Prof. Pieter Wesseling, neuropathologist
1984-1991: resident Pathology & Neuropathology (incl. Neurology/Neurosurgery), Radboud University Medical Center (RadboudUMC), Nijmegen, The Netherlands
1991-1992: KWF/Dutch Cancer Society fellowship Neuropathology/Neuro-oncology, Dept. of Pathology, Duke University Medical Center, Durham NC, USA (supervisor Prof. Peter Burger)
1992-present: Pathologist/neuropathologist & member of (scientific) staff, Pathology RadboudUMC (till 2016), VU University Medical Center (VUmc) Amsterdam (2011 – present) and Princess Máxima Center for Pediatric Oncology (PMC), Utrecht (2016-present)
Full professor in neuro-oncological pathology RadboudUMC (2008 - 2016) and VUmc (since 2012)
1992 – present: Author/co-author of > 250 papers in international, peer-reviewed journals (vast majority on neuro-oncological topics, focus on glial CNS tumors)
1998 – present: Principle investigator of multiple research projects (mainly funded by KWF/Dutch Cancer Society); supervisor/promotor of multiple PhD students/PhD theses
2000 – present: Editorial board member of several ‘top 5’ neuropathological/neuro-oncological journals (Acta Neuropathologica; Neuro-Oncology; Brain Pathology, Neuropathology & Applied Neurobiology); frequent ad-hoc reviewer for other peer-reviewed journals
2004-2010: personal clinical research award KWF/Dutch Cancer Society KUN 2003-2975 “Brain invasion by primary and metastatic tumors: molecular and cellular dissection of tumor-microenvironment interactions”
2005 - present: Co-author on multiple chapters in 4th edition WHO Classification of CNS Tumours (published in 2007) and revised 4th edition of this WHO Classification (published in 2016)
2016 - present: Invited member of cIMPACT-NOW (international consortium to Inform Molecular and Practical Approaches to CNS Tumor Taxonomy, aiming for advancing (WHO) CNS tumor classification) and of ICCR (International Collaboration on Cancer Reporting, neuro-oncology branch, aiming for improving integrated reporting of pathological findings in CNS tumors)

Publieksdag Hersentumoren - informatieve dag over hersentumoren, georganiseerd door Stichting Hersentumor.nl,
de Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO) en de Hersentumor Contactgroep Hersenletsel.nl